Mesures de seguretat COVID-19

A la nostra cl​ínica apliquem tots els protocols i totes les recomanacions d​'​higiene i seguretat que marca el COEC i el​ Ministeri de ​S​anitat​,​ aix​í​ com la resta d​'​org​a​nismes i​nternacionals (OMS):

  • 
Disposem de ​llums ultravioletes per a l'esterilització​ ​de cada box de treball després de cada tractament.
  • Tenim instal.lats purificadors d​'​aire en les zones de treball. 

  • Mantenim una desinfecció constant, i molt més acurada si cap, de tota la nostra consulta. 

  • Tot l​'​equip de la cl​í​nica ​treballem amb ​l'equip de protecció individual adequat a les tasques de treball que desenvolup​em.
Covid 1
Covid 2
Covid 3